Łatwe tworzenie "watermark" / dodawanie loga w PhpThumb by gxdlabs

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj


W folderze biblioteki PhpThumb odszukujemy folder "thumb_plugins"

Tworzymy w nim plik o nazwie "gd_GdAddLogo_inc.php"

 • //sensu stricte nazwa może być dowolna.


Wewnątrz zapisujemy:

<?php
/**
 * Add logo plugin
 * 
 * This plugin allows you to add plugin to your image
 * 
 * @package PhpThumb
 * @subpackage Plugins
 * @original-author Sergey "hssergey"
 * @author Sebastian "DNightmare"
 */
class GdAddLogo {
  /**
   * Instance of GdThumb passed to this class
   * 
   * @var GdThumb
   */
  protected $parentInstance;
  protected $currentDimensions;
  protected $workingImage;
  protected $newImage;
  protected $options;

  /**
   * Add logo to image
   * @param logoFileName - file name of logo image in jpg or png format
   * @param positionX - Position of logo image on X-axis ('left', 'center', 'right' or plain number)
   * @param positionY - Position of logo image on X-axis ('top', 'center', 'bottom' or plain number)
   * @param alpha - alpha value for logo merging in percent
   */
  public function addLogo($logoFileName, $positionX, $positionY, $alpha, &$that) {
    $logo_size         = getimagesize($logoFileName);
    // bring stuff from the parent class into this class...
    $this->parentInstance    = $that;
    $this->oldImage       = $this->parentInstance->getOldImage();
    $this->parentInstance->setWorkingImage($this->oldImage);
    $this->currentDimensions  = $this->parentInstance->getCurrentDimensions();
    $this->workingImage     = $this->parentInstance->getWorkingImage();
    $this->options       = $this->parentInstance->getOptions();

    $src_dimension       = array(
                    "x" => $this->currentDimensions['width'], 
                    "y" => $this->currentDimensions['height']);
    $logo_dimension       = array(
                    "x" => $logo_size[0],
                    "y" => $logo_size[1]);

    $center           = array(
                    "x" => (($src_dimension["x"] / 2) - ($logo_dimension["x"]/2)),
                    "y" => (($src_dimension["y"] / 2) - ($logo_dimension["y"]/2)));

    $logo_postionX["left"]   = 0;
    $logo_postionX["center"]  = $center["x"];
    $logo_postionX["right"]   = $src_dimension["x"] - $logo_dimension["x"];
    $logo_postionY["top"]    = 0;
    $logo_postionY["center"]  = $center["y"];
    $logo_postionY["bottom"]  = $src_dimension["y"] - $logo_dimension["y"];

    if(is_numeric($positionX)){ $logo_position["x"] = $positionX; } else { $logo_position["x"] = $logo_postionX[$positionX]; }
    if(is_numeric($positionY)){ $logo_position["y"] = $positionY; } else { $logo_position["y"] = $logo_postionY[$positionY]; }

    switch(exif_imagetype($logoFileName)){
      case IMAGETYPE_JPEG:
        $logo = imagecreatefromjpeg($logoFileName);
        break;
      case IMAGETYPE_PNG:
        $logo = imagecreatefrompng($logoFileName);
        break;
    }

    imagecopy($this->workingImage, $logo, $logo_position["x"], $logo_position["y"], 0, 0, $logo_dimension["x"], $logo_dimension["y"]);
    return $that;
  }
}
$pt = PhpThumb::getInstance();
$pt->registerPlugin('GdAddLogo', 'gd');

Następnie tworzymy stronę testową:

$thumb = PhpThumbFactory::create($xxx);
// Logo at top-center position 25% visible
$thumb->addLogo("./phpthumb_biblioteka/watermark.png", 'right', 'bottom', 100);
// Logo at bottom position, 100px from the left side 10% visible
// $thumb->addLogo($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/images/imageForLogo.png", 'top', 100, 10);
$thumb->show();

$xxx - to ścieżka do obrazka.


Uwaga: Oryginalny skrypt został opublikowany pod adresem :

https://github.com/masterexploder/PHPThumb/issues/34

przez użytkownika:

DNightmare commented May 30, 2011

w kodzie powyżej zmieniona została metoda przez nas imagemerege na imagecopy w celu zachowania przeźroczystości.