(Delphi) Jak symulować wciśnięcie klawisza CTRL + V lub CTRL + C w całym systemie Windows

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższy kod symuluje przyciśnięcie klawisza Ctrl+ v oraz Ctrl+c

Wykonanie tej funkcji skopiuje zaznaczoną treść do schowka systemowego lub wklei jego zawartość.

Funkcja ta zadziała nawet wtedy gdy nasza aplikacja będzie ukryta!


//Ctrl+C

keybd_event(VK_CONTROL, MapVirtualKey(VK_CONTROL, 0), 0, 0);
keybd_event(Ord('C'), MapVirtualKey(Ord('C'), 0), 0, 0);
keybd_event(Ord('C'), MapVirtualKey(Ord('C'), 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
keybd_event(VK_CONTROL, MapVirtualKey(VK_CONTROL, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)//Ctrl+V

keybd_event(VK_CONTROL, MapVirtualKey(VK_CONTROL, 0), 0, 0);
keybd_event(Ord('V'), MapVirtualKey(Ord('V'), 0), 0, 0);
keybd_event(Ord('V'), MapVirtualKey(Ord('V'), 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
keybd_event(VK_CONTROL, MapVirtualKey(VK_CONTROL, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)