(Jquery) Jak wywoływać jedną funkcję przy pomocy kilku triggerów (wyzwalaczy) ?

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Załóżmy że dana jest funkcja

 $('#myfield').keyup(function () {
//do something
}


oraz


 $('#myfield').focusout(function () {
//do something
}


//do something - jest kodem który ma zostać wykonany w obudwu wypadkach, czyli w momencie puszczenia klawisza (wciśniętego w polu o nazwie myfield) lub opuszczeniu pola tekstowego przez kursor.

W związku z tym, można zastosować funkcję bind.

$('#myfield').bind("keyup focusout", function () {
  //do something
});

Funkcja ta zostanie wykonana w wypadku przechwycenia wyjątku "keyup" oraz "focusout". Kolejne elementy można dodać oddzielając spacjami.