(PERL) Podczas kompilacji wyskakuje błąd (Can't locate DateTime.pm)

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podczas kompilacji skryptu perl otrzymuję błąd "Can't locate DateTime.pm".


Rozwiązanie, to instalacja brakuje biblioteki DateTime .


W Ubuntu

perl -MCPAN -e 'install DateTime'