(PERL) Podczas kompilacji wyskakuje błąd (Can't locate MIME/Lite.pm)

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podczas kompilacji skryptu perl otrzymuję błąd "Can't locate MIME/Lite.pm".


Rozwiązanie, to instalacja brakuje biblioteki MIME::Lite .


W Ubuntu

perl -MCPAN -e 'install MIME::Lite'