Ajax w jquery JSON we współpracy z PHP

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

JSON - to format przekazywania danych, ma on mniej skomplikowaną strukturę niż XML który obudowuje wszystko w podwójne tagi. JSON - bez problemu może być wspierany przez jquery do tworzenia dynamicznych stron.


Poniżej umieszczam przykład zastosowania.


formularz zliczający ilość odświeżeń strony, w oparciu o PHP - przykład pokazuje interakcje ze skryptem PHP, wróćcie uwagę iż skrypt można zastosować w wielu przypadkach.

Np do wyświetlania wiadomości tekstowych, shoutboxa lub dowolnej innej operacji. Pod ID wystarczyło by podłożyć pobieranie z serwera SQL.


Wymagana jest darmowa biblioteka jquery.


Kod HTML

<script type="text/javascript" src="jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$id=0;
 $('#sendit').click(function()
  {
$.getJSON('plik_php.php?id='+$id, {}, function(json){ 
         $('#tresc').html('');
           $('#tresc').append('tresc: '  + json.nasztekst.tresc + '<br/>')
                 .append('Odswierzen: ' + json.nasztekst.id + '<br/>')
                 .append('<br/> ');
                 $id=json.nasztekst.id;
                 
     });
   })
});

</script>

<div id="tresc">
</div>
<div id="sendit"> <button >Odswierz</button> </div>


Kod PHP dla plik_php.php

<?php
$id= ($_GET['id']);
$id++;
$arr = array ('tresc'=>1,'id'=>$id);
echo("{");
echo('nasztekst:');
echo json_encode($arr);
echo("}");
?>


Efekt:

Działanie powyższego skryptu