Błąd - RubyGems: undefined method ‘manage gems’ for Gem:Module (NoMethodError)

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instalując najnowszą wersję gem zacząłem dostawać następujący komunikat.

RubyGems: undefined method ‘manage gems’ for Gem:Module (NoMethodError)

Pojawiał się on podczas próby instalacji / aktualizacji jakiegokolwiek modułu.


Na szczęście w Google znalazłem rozwiązanie.

nano /usr/bin/gem

odszukać

Gem.manage_gems

dodać komentarz

#Gem.manage_gems

nad opatrzona komentarzem linią dodać

require 'rubygems/gem_runner'


To rozwiązuję na chwile obecną w 100 % problem.

Autor tego rozwiązania znajduje się tutaj

Blog osoby która umieściła rozwiązanie