Could not create the Java virtual machine. - Java w openVZ kontenerze - problem

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przy próbie instalacji javy dostajemy komunikat:


 error adding telesec.de/deutsche-telekom-root-ca-2.crt
failed (VM used: java-6-openjdk).
dpkg: błąd przetwarzania ca-certificates-java (--configure):
 podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 1
configured to not write apport reports
                   Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 ca-certificates-java
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@vks19255:~/wave# apt-get install ant
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności    
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
ant jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 41 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 0 B miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]? 
Konfigurowanie ca-certificates-java (20100412) ...
creating /etc/ssl/certs/java/cacerts...
Could not create the Java virtual machine.
 error adding brasil.gov.br/brasil.gov.br.crt
 error adding cacert.org/cacert.org.crt
 error adding debconf.org/ca.crt
 error adding gouv.fr/cert_igca_dsa.crt
 error adding gouv.fr/cert_igca_rsa.crt
 error adding mozilla/ABAecom_=sub.__Am._Bankers_Assn.=_Root_CA.crt
 error adding mozilla/AOL_Time_Warner_Root_Certification_Authority_1.crt
 error adding mozilla/AOL_Time_Warner_Root_Certification_Authority_2.crt
 error adding mozilla/AddTrust_External_Root.crt
 error adding mozilla/AddTrust_Low-Value_Services_Root.crt
 error adding mozilla/AddTrust_Public_Services_Root.crt
 error adding mozilla/AddTrust_Qualified_Certificates_Root.crt
 error adding mozilla/America_Online_Root_Certification_Authority_1.crt
 error adding mozilla/America_Online_Root_Certification_Authority_2.crt


Problem polega na alokacji pamięci ram, w kontenerze openVZ...

Aby rozwiązać problem trzeba zmniejszyć ilość alokowanej pamięci ram...


export _JAVA_OPTIONS="-Xms16M -Xmx32M"

I ponowić proces...

Przy kolejnej próbie będzie to wyglądać tak


Konfigurowanie ca-certificates-java (20100412) ...
creating /etc/ssl/certs/java/cacerts...
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Xms16M -Xmx32M
done.

Jak widac u góry napis piecked up, czyli pobrano naszą konfirugację z exports...