Direct Admin - PHP5 jak zainstalować xslt (brak php5-xslt)

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mianowice dla php5 NIE MA MODUŁU xslt, strikte xslt był w PHP4.

Teraz zabawa w xslt zawiera sie w xsl, a jej, a raczej jego aktywacja jest dosyć prosta ;)

Niestety, wymaga przebudowania "pechapa".


nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5

teraz dopisujemy do pliku polecenie uruchamiające a właściwie włączającego php z obsługą xsl.

--with-xsl 

Początek naszego pliku powinna mieć mniej więcej taki wygląd.

#!/bin/sh
./configure \
    --with-apxs2 \
    --with-curl=/usr/local/lib \
    --with-xsl \
    --with-gd \
    --enable-gd-native-ttf \
(...)

Potem, bawimy się w sys-admina ;)

cd /usr/local/directadmin/custombuild

A na koniec build

./build php n

Na samiutki koniec, robimy test

php -m

Wynik

[PHP Modules]
bcmath
calendar
ctype
curl
date
dom
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mcrypt
mhash
mysql
mysqli
openssl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
posix
Reflection
session
SimpleXML
sockets
SPL
SQLite
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
zip
zlib

Jak widać pojawił sie moduł obsługi xsl.