Generowanie losowej daty

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bardzo prostym sposobem na wygenerowanie losowej daty z podanego zakresu jest wykorzystanie funkcji rand języka PHP

Jest to pseudolosowy generator liczb

Funkcja rand przyjmuje dwa parametry czyli wartosć startową i końcową z jakiej następuje losowanie.

Chcąc wykorzystać te funkcje do generowania losowej daty należy korzystać z zapisu daty w formacie timestamp

gdyż rand przyjmuje tylko wartości liczbowe.

Poniżej funkcja wykorzystująca to rozwiązanie

function urodziny(){
$timestamp = rand(157766400,725846400);
return date("Y-m-d",$timestamp);
}

Jak widzimy na przykładzie wylosowana wartość jest poddawana przekształceniu przez funkcje date w celu uzyskania

daty w formacie bardziej przyjaznej do wyświetlenia w aplikacji czyli YYYY-MM-DD