Instalacja Redmine w Ubuntu Server

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dzisiaj postanowiłem zainstalować jako system zarządzania projektami Redmine który pracuje pod kontrolą Rubby on Rails w środowisku Ubuntu Server.

Jak zwykle zabawę z nieznanym zacząłem od wrzucenia w rack serwera dedykowanego z 1024 mb ram oraz dystrybucję Ubuntu Server 8.04.

Jako serwer baz danych wykorzystam istniejącą produkcyjną maszynę myqsl znajdującą się w sieci lokalnej.Najpierw zainstalujemy podstawowe pakiety:

apt-get install apache2 ruby rubygems ruby-pkg-tools ruby1.8-dev subversion build-essential 
apt-get install libdbd-mysql-perl libapache-dbi-perl libapache2-mod-perl2 libdigest-sha1-perl


Aktualizacja składników gem.

gem update --system


Zabawki instalowane poprzez gem.

gem install rails mongrel mongrel_cluster  --include-dependencies


Ściągnięcie i instalacja redmina

mkdir /var/www/rubby
cd /var/www/rubby
svn co http://redmine.rubyforge.org/svn/tags/0.8.4/

wejście do nowo utworzonego folderu

cd 0.8.4*

Edycja konfiguracji bazy danych

nano config/database.yml

w treść dajemy konfigurację serwera MYSQL

production:
 adapter: mysql
 database: 207_123456 
 host: 192.168.0.155
 username: 207_123456
 password: 1234567

Dla upewnienia że mamy wymaganą dla 8.0.4 wersję Rails

gem install -v=2.1.2 rails

Konfiguracja tabel, itp. (w powyższej bazie danych zostaną utworzone wymagane tabele, oraz załadowane przykładowe dane).

rake db:migrate RAILS_ENV="production"
rake redmine:load_default_data RAILS_ENV="production"

(poprzez PMA na serwerze MYSQL sprawdzamy czy zostały utworzone poprawnie tabele, jeżeli tak mamy 100 % pewności że połączenie działa poprawnie)

Konfiguracja wysyłki e-maili poprzez SMTP

nano config/environment.rb:

zmieniamy wartość z false na true

config.action_mailer.perform_deliveries = false

na

config.action_mailer.perform_deliveries = true

tworzymy plik zawierający konfigurację wysyłki e-mail

nano config/email.yml

treść (serwer pocztowy stoi jako osobna maszyna i jest w tej samej podsieci dzięki czemu nie wymaga autoryzacji hasłem)

production:
 delivery_method: :smtp
 smtp_settings:
  address: 192.168.0.60
  port: 25
  domain: xxx.pl
  authentication: :nonePróbujemy odpalić serwer poleceniem

mongrel_rails start --environment=production
Świeżo wgrany redmine

Jeżeli zadziała, będziemy mogli uzyskać dostęp z serwerem na porcie 3000.

http://192.168.0.155:3000/

Do panelu administratora domyślny login i hasło to admin