Instalacja brokera (serwera) MQTT w ubuntu linux oraz zabezpieczenie dostępu hasłem

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients


/etc/init.d/mosquitto stop


mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd NAZWAUZYTKOWNIKANASZEGO
nano /etc/mosquitto/conf.d/secure.conf


W treść wstawiamy

password_file /etc/mosquitto/passwd
allow_anonymous false


Uruchamiamy

/etc/init.d/mosquitto start