Instalacja nmon

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instalacja narzędzia monitorującego nmon.

http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/WikiPtype/nmon

Pobieramy najnowszą binarkę.

root@pocztownia:~# mkdir nmon
root@pocztownia:~# cd nmon
root@pocztownia:~/nmon# wget http://www.ibm.com/developerworks/wikis/download/attachments/53871937/nmon_x86_12a.zip?version=1
--08:53:35-- http://www.ibm.com/developerworks/wikis/download/attachments/53871937/nmon_x86_12a.zip?version=1
      => `nmon_x86_12a.zip?version=1'
Translacja www.ibm.com... 129.42.56.216
Łączenie się z www.ibm.com|129.42.56.216|:80... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
Długość: 515,920 (504K) [application/force-download]

100%[====================================>] 515,920   341.51K/s       

08:53:38 (340.83 KB/s) - `nmon_x86_12a.zip?version=1' saved [515920/515920]

root@pocztownia:~/nmon# 

wypakowywujemy

unzip nmon_x86_12a.zip\?version\=1 
Archive: nmon_x86_12a.zip?version=1
 inflating: nmon_x86_rhel45     
 inflating: nmon_x86_rhel52     
 inflating: nmon_x86_sles9     
 inflating: nmon_x86_sles10     
 inflating: nmon_x86_ubuntu810   
 inflating: nmon_x86_fedora10    
 inflating: nmon_x86_opensuse10 

przekopiowanie do folderów systemowych, celem umożliwienia dostępu w konsoli, z dowolnej lokalizacji.

 mkdir /opt/nmon
 cp nmon_x86_ubuntu810 /opt/nmon/nmon
 chmod a+x /opt/nmon/nmon
nano ~/.bashrc

Na dole dopisujemy

 export PATH=$PATH:/opt/nmon/

Wyłączamy konsolę SSH, i logujemy się ponownie.


Przykład z działania:

Główne okno po starcie
dysk,pamiec,procesy


Wersja COPY/PASTE (Zweryfikuj poprawność adresu URL)

mkdir nmon
cd nmon
wget http://www.ibm.com/developerworks/wikis/download/attachments/53871937/nmon_x86_12a.zip?version=1
unzip nmon_x86_*
mkdir /opt/nmon
cp nmon_x86_ubuntu810 /opt/nmon/nmon
chmod a+x /opt/nmon/nmon
nano ~/.bashrc

manualnie

 export PATH=$PATH:/opt/nmon/