Jak przebudować / odtworzyć (regenerate/rebuild) pliki konfiguracyjne ispCP ?

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aby przebudować WSZYSTKIE pliki konfiguracyjne, należy:

 cd /var/www/ispcp/engine/setup
  perl ispcp-update


Aby przebudować pliki związane z apache (konfiguracje vhostów)

1. zatrzymać demon ispCP
# /etc/init.d/ispcp_daemon stop
2. Zaloguj sie na mysql MySQL
mysql -u root -p

zostaniesz poproszony ohasło.

3. Wybierz baze danych mysql
USE ispcp;

Aby zregenerować wszystkie pliki dotyczące domen:

UPDATE `domain` SET `domain_status` = 'change' WHERE `domain_status` = 'ok';

aby zregenerowac wszystkie pliki dotyczące subdomen:

UPDATE `subdomain` SET `subdomain_status` = 'change' WHERE `subdomain_status` = 'ok';

aby zregenerować wszystkie pliki dotyczące aliasów:

UPDATE `domain_aliasses` SET `alias_status` = 'change' WHERE `alias_status` = 'ok';

aby zregenerować wszystkie pliki dotyczące subdomen aliasów:

UPDATE `subdomain_alias` SET `subdomain_alias_status` = 'change' WHERE `subdomain_alias_status` = 'ok';

aby zregenerować wszystkie pliki dotyczące kont email:

UPDATE `mail_users` SET `status` = 'change' WHERE `status` = 'ok';
4. wyjdz z mysql
quit
5. Rozpocznij regenerację
# /var/www/ispcp/engine/ispcp-rqst-mngr
6. uruchom demin ispCP
# /etc/init.d/ispcp_daemon start