Jak przypisać statyczny odnośnik (stały adres portu) dla adaptera usb - serial w ubuntu ?

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klasycznym problemem na jaki natrafiamy w linuksie jest przypisywanie numeru adaptera USB serial wg klucza

/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
/dev/ttyUSB2
/dev/ttyUSB3

Jest to oczywiście, miłe i logiczne jednakże powoduje wielki problem w sytuacji przepinania urządzeń między portami... w ciągu chwili okaże się że nasz USB0 przeskoczył na USB4, rozwiązaniem tego problemu przeważnie jest wypięcie urządzenia, doczekanie chwili i ponowne wpięcie licząc że udev przypisze odpowiedni numer...

Całą operacja staje się absolutnie niedopuszczalna gdy chcemy udostępnić taki port np dla "wine".

Co więc robimy... prostą regułę dla udev...

Poniższa reguła to tylko przykład, w zależności od sytuacji np gdy posiadamy dwa urządzenia tej samej firmy możemy zawęzić je o numer seryjny lub podpinany port itp.Bez zbędnego gadania. Podłączamy nasz adapter USB -> Serial, z logów /var/log/syslog poznajemy przypisany identyfikator lub strzelamy na chybił trafił.

udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0


Dostaniemy straszną ilość danych, których jednak nie należy się lękać.

udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0

Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.

 looking at device '/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1.1/3-1.1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0':
  KERNEL=="ttyUSB0"
  SUBSYSTEM=="tty"
  DRIVER==""

 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1.1/3-1.1:1.0/ttyUSB0':
  KERNELS=="ttyUSB0"
  SUBSYSTEMS=="usb-serial"
  DRIVERS=="ch341-uart"
  ATTRS{port_number}=="0"

 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1.1/3-1.1:1.0':
  KERNELS=="3-1.1:1.0"
  SUBSYSTEMS=="usb"
  DRIVERS=="ch341"
  ATTRS{authorized}=="1"
  ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
  ATTRS{bInterfaceClass}=="ff"
  ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
  ATTRS{bInterfaceProtocol}=="02"
  ATTRS{bInterfaceSubClass}=="01"
  ATTRS{bNumEndpoints}=="03"
  ATTRS{supports_autosuspend}=="1"

 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1.1':
  KERNELS=="3-1.1"
  SUBSYSTEMS=="usb"
  DRIVERS=="usb"
  ATTRS{authorized}=="1"
  ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
  ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
  ATTRS{bDeviceClass}=="ff"
  ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
  ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
  ATTRS{bMaxPacketSize0}=="8"
  ATTRS{bMaxPower}=="96mA"
  ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
  ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
  ATTRS{bcdDevice}=="0254"
  ATTRS{bmAttributes}=="80"
  ATTRS{busnum}=="3"
  ATTRS{configuration}==""
  ATTRS{devnum}=="15"
  ATTRS{devpath}=="1.1"
  ATTRS{idProduct}=="7523"
  ATTRS{idVendor}=="1a86"
  ATTRS{ltm_capable}=="no"
  ATTRS{maxchild}=="0"
  ATTRS{product}=="USB2.0-Ser!"
  ATTRS{quirks}=="0x0"
  ATTRS{removable}=="unknown"
  ATTRS{speed}=="12"
  ATTRS{urbnum}=="15"
  ATTRS{version}==" 1.10"

 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1':
  KERNELS=="3-1"
  SUBSYSTEMS=="usb"
  DRIVERS=="usb"
  ATTRS{authorized}=="1"
  ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
  ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
  ATTRS{bDeviceClass}=="09"
  ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
  ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
  ATTRS{bMaxPacketSize0}=="8"
  ATTRS{bMaxPower}=="100mA"
  ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
  ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
  ATTRS{bcdDevice}=="0100"
  ATTRS{bmAttributes}=="e0"
  ATTRS{busnum}=="3"
  ATTRS{configuration}==""
  ATTRS{devnum}=="14"
  ATTRS{devpath}=="1"
  ATTRS{idProduct}=="7211"
  ATTRS{idVendor}=="0a05"
  ATTRS{ltm_capable}=="no"
  ATTRS{maxchild}=="4"
  ATTRS{product}=="USB2.0 HUB"
  ATTRS{quirks}=="0x0"
  ATTRS{removable}=="unknown"
  ATTRS{speed}=="12"
  ATTRS{urbnum}=="51"
  ATTRS{version}==" 2.00"

 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3':
  KERNELS=="usb3"
  SUBSYSTEMS=="usb"
  DRIVERS=="usb"
  ATTRS{authorized}=="1"
  ATTRS{authorized_default}=="1"
  ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
  ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
  ATTRS{bDeviceClass}=="09"
  ATTRS{bDeviceProtocol}=="01"
  ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
  ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
  ATTRS{bMaxPower}=="0mA"
  ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
  ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
  ATTRS{bcdDevice}=="0413"
  ATTRS{bmAttributes}=="e0"
  ATTRS{busnum}=="3"
  ATTRS{configuration}==""
  ATTRS{devnum}=="1"
  ATTRS{devpath}=="0"
  ATTRS{idProduct}=="0002"
  ATTRS{idVendor}=="1d6b"
  ATTRS{interface_authorized_default}=="1"
  ATTRS{ltm_capable}=="no"
  ATTRS{manufacturer}=="Linux 4.13.0-21-generic xhci-hcd"
  ATTRS{maxchild}=="4"
  ATTRS{product}=="xHCI Host Controller"
  ATTRS{quirks}=="0x0"
  ATTRS{removable}=="unknown"
  ATTRS{serial}=="0000:00:14.0"
  ATTRS{speed}=="480"
  ATTRS{urbnum}=="9196"
  ATTRS{version}==" 2.00"

 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:14.0':
  KERNELS=="0000:00:14.0"
  SUBSYSTEMS=="pci"
  DRIVERS=="xhci_hcd"
  ATTRS{broken_parity_status}=="0"
  ATTRS{class}=="0x0c0330"
  ATTRS{consistent_dma_mask_bits}=="64"
  ATTRS{d3cold_allowed}=="1"
  ATTRS{device}=="0x1e31"
  ATTRS{dma_mask_bits}=="64"
  ATTRS{driver_override}=="(null)"
  ATTRS{enable}=="1"
  ATTRS{irq}=="24"
  ATTRS{local_cpulist}=="0-3"
  ATTRS{local_cpus}=="f"
  ATTRS{msi_bus}=="1"
  ATTRS{numa_node}=="-1"
  ATTRS{revision}=="0x04"
  ATTRS{subsystem_device}=="0x124d"
  ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1043"
  ATTRS{vendor}=="0x8086"

 looking at parent device '/devices/pci0000:00':
  KERNELS=="pci0000:00"
  SUBSYSTEMS==""
  DRIVERS==""
camil@camil-X550VC:~$ 


Część z nich dotyczy urządzeń po drodze które przekazują nasz sygnał (np hub) itp.

Nas interesuję zakładka (pierwsza od góry) w której znajdziemy

  ATTRS{idProduct}=="7523"
  ATTRS{idVendor}=="1a86"


Oto nasze identyfikatory które pozwolą na zlokalizowanie sprzętu producenta i modelu.


Tworzymy regułę udev

sudoedit /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules

a w treść podajemy

SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", SYMLINK+="blabla"

I uruchamiamy ponownie komputer (u mnie wszystkie próby przeładowania udev nie przynosiły skutku).

Przy podłączeniu naszego adaptera, zostanie on symlinkowany statycznie na

/dev/blabla


Możemy się odwołać do niego w taki sposób jak robili byśmy to zamiast /dev/ttyUSBn