Jak utworzyć sumę kontrolną (md5) pliku i zweryfikować jej poprawność

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj

wygenerowanie i wyświetlenie sumy kontrolnej

md5sum sio.sql 
  • sio.sql to nasz plik którego sumę kontrolną chcemy wygenerować

odpowiedź

da0719368329dcbac5068d9240738a18  sio.sql


  • da0719368329dcbac5068d9240738a18 to nasza suma kontrolna


Zapis sumy kontrolnej do pliku:

 md5sum sio.sql > sio.sql.sum
  • utworzony zostanie plik sio.sql.sum zawierający informacje widoczną powyżej


Weryfikacja (mając w tej samej ścieżce plik sum oraz właściwy):

md5sum -c sio.sql.sum 
sio.sql: OK
  • sio.sql: OK - oznacza zgodną sumę kontrolną