Jak wymusić na przeglądarce wyłączenie cachowania dla poszczególnych rodzai plików przy pomocy .htaccess

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższy kod nakaże przeglądarce każdorazowe pobranie zasobu spełniającego kryteria rozszerzenia z listy filesmatch.

<filesMatch "\.(html|htm|js|css)$">
 FileETag None
 <ifModule mod_headers.c>
   Header unset ETag
   Header set Cache-Control "max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate"
   Header set Pragma "no-cache"
   Header set Expires "Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT"
 </ifModule>
</filesMatch>