Jak zainstalować beanstalkd w Ubuntu?

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

z repozytorium:

 sudo apt-get install beanstalkd