LetsEncrypt - podczas instalacji error: command 'x86 64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 4

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podczas instalacji klienta LetsEncrypt wyświetlany jest błąd

 creating build/temp.linux-x86_64-2.7/build/temp.linux-x86_64-2.7
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c build/temp.linux-x86_64-2.7/_openssl.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/build/temp.linux-x86_64-2.7/_openssl.o
  x86_64-linux-gnu-gcc: internal compiler error: Killed (program cc1)
  Please submit a full bug report,
  with preprocessed source if appropriate.
  See <file:///usr/share/doc/gcc-4.8/README.Bugs> for instructions.
  error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 4
  
  ----------------------------------------
Command "/root/.local/share/letsencrypt/bin/python2 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-cXBqK3/cryptography/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-Dp1ZaT-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --install-headers /root/.local/share/letsencrypt/include/site/python2.7/cryptography" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-cXBqK3/cryptography


Aplikacja wymaga dużej ilości pamięci aby została skompilowana - tymczasowe dodanie swap rozwiązuje problem Rozwiązanie.


Dodawanie swap w ubuntu