MacBook Pro zamontowany nowy dysk SSD nie pojawia się w instalatorze ani disk manager tak jak by był odłączony

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komendą

diskutil list

Sprawdzamy czy dysk jest podłączony pomyślnie - jeżeli nie odnajedziemy go na liście - problem sprzętowy, jeżeli jest - kontynuujemy.

diskutil eraseDisk JHFS+ NewDisk /dev/<diskX      

gdzie X to nasz dysk - uważamy, jeżeli się pomylimy, stracimy dane.

Po tej operacji, dysk pojawi się w Disk Utility i można go partycjonować normalnie.