Po aktualizacji Ubuntu Server Apache wyświetla kod PHP zamiast go zinterpretować

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Winę ponosi element wczytujący moduł określonej wersji PHP,

Najprawdopodobniej ustawiona jest dla php7.0 który został odinstalowany wraz z aktualizacją dystrybucji (lub dowolnie inną wersją) i odwołanie do niego spowoduje niemożność zinterpretowania.

Dla pewności wyłączamy poprzednio używaną wersję php (w moim wypadku 7.0):

sudo a2dismod php7.0

aktywujemy php7.2 (moja najnowsza zainstalowana na chwile obecną)

sudo a2enmod php7.2
Considering dependency mpm_prefork for php7.2:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.2:
Enabling module php7.2.
To activate the new configuration, you need to run:

(...)

restart apache2

/etc/init.d/apache2 restart

po tej operacji strony powinny renderować się poprawnie