Podczas kompilowania nginx wyskakuje komunikat "the HTTP rewrite module requires the PCRE library. "

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj

Błąd

./configure: error: the HTTP rewrite module requires the PCRE library. You can either disable the module by using --without-http_rewrite_module option, or install the PCRE library into the system, or build the PCRE library statically from the source with nginx by using --with-pcre=<path> option.


Rozwiązanie

 apt-get install libpcre3 libpcre3-dev libpcrecpp0 libssl-dev zlib1g-dev build-essential