Problemy z (LANGUAGE = (unset) LC ALL = (unset) Cannot set LC ALL to default locale )

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podczas wykonywania polecenia "aptitude upgrade" zwracane są następujące błędy:


aptitude upgrade
W: The "upgrade" command is deprecated; use "safe-upgrade" instead.
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Reading extended state information   
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done 
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LANG = "pl_PL.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Reading extended state information   
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done 


Rozwiązanie (ustawienie domyślnych lokalizacji na EN_UTF-8) ja taką potrzebowałem, można użyć dowolnej innej, np PL.

nano ~/.bashrc 

na dole dopisać

export LANGUAGE=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8

potem wykonać

locale-gen en_US.UTF-8
dpkg-reconfigure locales

Wynik działania

proxmox:~# aptitude upgrade
W: The "upgrade" command is deprecated; use "safe-upgrade" instead.
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Reading extended state information   
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done 
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Reading extended state information   
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done 

proxmox:~#