Tworzenie swap przy pomocy pliku oraz automatyczne montowanie

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj
dd if=/dev/zero of=/swap1 bs=1M count=2048
mkswap /swap1
chown root:root /swap1
chmod 0600 /swap1
swapon /swap1


Automatyczne montowanie po restarcie

nano /etc/fstab
 /swap1    none  swap  sw   0    0