Youtube-dl wyświetla błąd ERROR: PhantomJS executable not found in PATH

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj
youtube-dl https://openload.co/f/xxx/
[Openload] Duy4Yh-PQ9Y: Downloading webpage
ERROR: PhantomJS executable not found in PATH, download it from http://phantomjs.org


W wypadku Ubuntu "headless" i pakietu PhantomJS z repozytorium, jego uruchomienie zakończy się niepowodzeniem ponieważ jest skompilowany do pracy w środowisku graficznym (x-ow).


Procedura instalacji:

(autor) https://gist.github.com/telbiyski/ec56a92d7114b8631c906c18064ce620#file-install-phantomjs-2-1-1-ubuntu-L5

sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential chrpath libssl-dev libxft-dev -y
sudo apt-get install libfreetype6 libfreetype6-dev -y
sudo apt-get install libfontconfig1 libfontconfig1-dev -y
cd ~
export PHANTOM_JS="phantomjs-2.1.1-linux-x86_64"
wget https://github.com/Medium/phantomjs/releases/download/v2.1.1/$PHANTOM_JS.tar.bz2
sudo tar xvjf $PHANTOM_JS.tar.bz2
sudo mv $PHANTOM_JS /usr/local/share
sudo ln -sf /usr/local/share/$PHANTOM_JS/bin/phantomjs /usr/local/bin
phantomjs --version


odpowiedź serwera

phantomjs --version
2.1.1


Próba pobrania zakończona sukcesem przez YoutubeDl

youtube-dl https://openload.co/f/xxxx/
[Openload] Duy4Yh-PQ9Y: Downloading webpage
[Openload] Duy4Yh-PQ9Y: Executing JS on webpage
[download] Destination: xxx.mp4