Tekst źródłowy strony (mysql) Jak pobrać ostatnio dodany rekord ? (insert)

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nie masz uprawnień do edytowania tej strony z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Użytkownicy.


Tekst źródłowy strony można podejrzeć i skopiować.

Wróć do (mysql) Jak pobrać ostatnio dodany rekord ? (insert).