Dekodowanie json w javascript w pętli, po odebraniu danych z PHP

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Kod php

$users=array();
$user['bla']='1234';
$user['blatw']='12345';
array_push($users, $user);

$users=array();
$user['bla']='54321';
$user['blatw']='54321';
array_push($users, $user);


json_encode($users) 

TE SAME DANE PO ODEBRANIU Z POZIOMU JAVASCRIPT

PLAIN_JSON_DATA - to są dane JSON pobrane mtodą POST / GET, wedle uznania....

var example;
example=json_decode(PLAIN_JSON_DATA);


for (var i = 0;i<users.length;i++)
{
alert(example[i].bla);
}


I to powinno hasać...