Dodawanie klucza do repozytorium apt get (launchpad.net)

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jeżeli dostaniemy niemiły komunikat o braku klucza GPG w repozytoriach launchpad.net należy wydać następujące komendy:


gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv CFF71CB3AFA44BDD
gpg --export --armor CFF71CB3AFA44BDD | sudo apt-key add -

CFF71CB3AFA44BDD -> należy zastąpić kluczem, który jest wyświetlany w komunikacie o braku klucza.