Jak sprawdzić czy pole textarea jest puste (włączając w to enter-y, lub spacje) ?”

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ostatnio zmuszony byłem do odszukania metody sprawdzania czy pole textarea jest puste. Puste oznaczało również sytuację gdy użytkownik postawi tam spacje lub enter.


Standardowa metoda if wartosc = nie była tutaj pomocna.

Poniższy kod rozwiązał problem.

if(!/\S/.test(jakaszmienna)) {
   // PUSTE
}

lub

if(/\S/.test(jakaszmienna)) {
   // MA ZAWARTOSC
}
  • jakaszmienna = zmienna którą testujemy, lub wartość pola
var jakaszmienna = $("#mojetextareaid").val();