Jak ustawić limit jednoczesnych połączeń MySQL (Too many connections)

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jeżeli nasz serwer otrzymuje komunikat o błędzie (Too many connections) to prawdopodobnie mamy ustawiony zbyt mały limit jednoczesnych połączeń z serwerem MySQL.


W tym celu należy:

Sprawdzić aktualny limit wydając polecenie

show variables like 'max_connections'

Odpowiedz powinna wyglądać w sposób następujący:

max_connections	100


W związku z tym już wiemy że wąskim gardłem jest właśnie ten parametr.


Zmiana wartości max_connections

Aby go zmienić, używając nano edytujemy plik konfiguracyjny mysql.

nano /etc/mysql/my.cnf

Odszukujemy sekcji

[mysqld]

I pod nią umieszczamy nasz nowy limit

#max_connections        = 100
max_connections = 1500


Restart mysql

/etc/init.d/mysql restart


I ponownie wydajemy polecenie

show variables like 'max_connections'

Odpowiedz powinna wyglądać w sposób następujący:

max_connections	1500


Limit połączeń przy 100 nie jest niczym podejrzanym, ale jeżeli będzie się on powtarzał przy większych wartościach należy przyjrzeć się optymalizacji zapytań.