Mysql bład - TABELA XYZ is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Z poziomu terminala systemu wpisujemy:

mysqlcheck --repair --all-databases -u root -p
Enter password: 

Zostaniemy zapytani o hasło "roota" i po jego podaniu rozpocznie się proces naprawy wszystkich baz danych (i tabel w nich zawartych)


Przykładowy wynik świadczący o naprawie

bazadanych.tabela
warning  : Number of rows changed from 0 to 2950
status   : OK