Mysql wyrzuca błąd (ERROR 2006 (HY000) at line 187: MySQL server has gone away) podczas insertu dużych wartości BLOB.

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odpowiedzią jest zbyt mały rozmiar "max_allowed_packet".

Aby naprawić problem trzeba:

nano /etc/my.cnf

w treści odszukać

max_allowed_packet = 1M

zamienić na

max_allowed_packet = 512M