Tekst źródłowy strony Mysql wyrzuca błąd (ERROR 2006 (HY000) at line 187: MySQL server has gone away) podczas insertu dużych wartości BLOB.

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nie masz uprawnień do edytowania tej strony z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Użytkownicy.


Tekst źródłowy strony można podejrzeć i skopiować.

Wróć do Mysql wyrzuca błąd (ERROR 2006 (HY000) at line 187: MySQL server has gone away) podczas insertu dużych wartości BLOB..