PHP Warning: Module 'imagick' already loaded in Unknown on line 0

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W mac catalina wyświetla się komunikat:

PHP Warning: Module 'imagick' already loaded in Unknown on line 0

Rozwiązanie:

Edycja pliku

WERSJA_PHP - zmienic na swoja np 7.4

nano /usr/local/etc/php/WERSJA_PHP/php.ini


treść nagłówka

 GNU nano 2.0.6                     File: /usr/local/etc/php/7.4/php.ini

extension="mongodb.so"
extension="imagick.so"
extension="imagick.so"
extension="imagick.so"
[PHP]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About php.ini  ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

usunąć lub zakomentować extension="imagick.so" z wyjątkiem jednego wpisu (lub wszystkie) jeżeli wczytanie modułu jest w innym pliku konfiguracyjnym.